03. september 2014 12:09

Eksperimentér med oplevelser

Vil du gerne eksperimentere med New Innovative Customer Experiences?
Vil du gerne udfordre normalen, udvikle unikke serviceoplevelser og skabe begejstring?
Vil du gerne udbrede NICE bevægelsen og dele dine erfaringer med andre virksomheder, forskere og andre kapaciteter på området?

Så er muligheden din!

NICE Experiments er et laboratorium og rum for fri leg, hvor nye serviceoplevelser afprøves i praksis. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at udvikle en spændende case, som både udfordrer og understøtter begrebet serviceinnovation inden for turisme, og som kan afprøves og evalueres i praksis til gavn for alle medlemmer.

NICE vil gerne belønne de bedste cases med et økonomisk tilskud til eksekvering af en case, der eksperimenterer med New Innovative Customer Experiences.

Krav til ansøgning (max en A4 side)

Beskrivelse af casens idé og formål med fokus på:

  • Hvordan udfordrer og understøtter eksperimentet serviceinnovation inden for turisme
  • Hvordan berører eksperimentet forandringsprocesser ift. medarbejdere/ledelse

Måling og evaluering:

  • Beskriv hvordan der måles og evalueres på gæstens/medarbejderens oplevelse (Customer Experience Management)

Budget:

  • Hvilket beløb ansøges der om
  • Beskriv hvad midlerne konkret skal bruges til (midlerne kan ikke bruges til aflønning af egne medarbejdere)

Kontaktinformation (adresse, tlf. og e-mail)

Med et tilskud forpligter medlemmet sig til at bidrage med en præsentation af eksperimentet og dets resultater til et NICE-Forum samt på en NICE-konference.

Det er kun medlemmer i NICE-Forum som kan ansøge.

Proces

Ansøgning skal sendes til Maria Bødtcher mar@woco.dk inden den 26/9 2014.

Udvalgte cases får besked senest 10/10 2014.

Casen skal eksekveres inden 1/12 2014.

Præsentation af cases på NICE Forum den 10. december 2014 eller den 25. februar 2015. Samt til NICE konference i foråret 2015.

For yderligere information kontakt venligst Maria Bødtcher mar@woco.dk, tlf.: 2053 7714