NICE Education

NICE EDUCATION

NICE Education skal sikre, at turismebranchen får kendskab til kurser, der understøtter et kompetenceløft for både ledere og medarbejdere, når serviceniveaet skal højnes. NICE Education vil også udvikle nyt kursus- og inspirationsmateriale til landets uddannelsesinstitutioner og konsulenter.

“Uddannelseskatalog” – NICEEDUCATION.DK

NICE Project er i gang med at udvikle en online platform, der vil agere oversigt over, hvilke uddannelser og kurser, der findes inden for servicefaget i Danmark. Flere danske uddannelsesinstutioner tilbyder allerede en lang række uddannelser og kurser inden for servicefaget, men på nuværende tidspunkt mangler der en kortlægning over det samlede udbud. NICE Project vil kortlægge og præsentere uddannelses- og kursustilbuddene via en online platform. Formålet med platformen er give et overblik over, hvilke specifikke uddannelser og kuser, der udbydes og dermed give inspiration til uddannelse inden for branchen.
Du kan læse mere om Uddannelseskataloget i denne artikel og anvende kataloget på www.niceeducation.dk.

Share on FacebookShare on LinkedIn
MENU