18. juni 2014 12:20

NICE Forum sætter fokus på god service

Medlemmerne af NICE Forum har netop afholdt årets andet møde. Denne gang fandt det sted hos Metroselskabet I/S i København, hvor medlemmerne fik lejlighed til at lade sige inspirere, videndele og drøfte, hvad det er, der indgår i den gode serviceoplevelse – og hvad der skal til for at løfte serviceniveauet generelt.

Fremadrettet vil skal gruppen arbejde hen imod at udvikle et servicemanifest, der kan bruges på tværs af turismeerhvervet.

Se videointerview nedenfor, hvor HORESTAs uddannelseschef, Marianne Kragh fortæller mere om mødet og det videre arbejde i NICE Forum