omnice

NICE projektet 

NICE er et innovationsprojekt, som udvikles i et unikt samarbejde mellem virksomheder, destinationer, uddannelser og forskningsinstitutioner. Samarbejdet bygger bro mellem arbejdsmarkedets parter, praksis i erhvervet og forskning, hvilket skaber de bedst mulige rammer for udvikling, eksperimentering og vidensdeling på tværs af sektorer og danner grobund for en national bevægelse.

 

Her kan du høre om tankerne bag NICE

Projektet blev startet som et pilotprojekt i 2013 af Region Hovedstaden og partnerkredsen HORESTA, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Cphbusiness, RUC og Wonderful Copenhagen. I 2017 indtrådte også Dansk Erhverv, HK Handel og HK Privat i projektets partnerkreds.

Projektets erfaringer og viden er nu udbredt til resten af Danmark gennem NICE 2.0, der løber fra 2016-2018.

Pilotprojektet NICE satte fokus på innovation af service- og kundeoplevelser i Region Hovedstaden. Her blev der udarbejdet en række eksperimenter blandt de deltagende virksomheder og med udgangspunkt i disse, blev der udviklet konkrete metoder og analyser, som andre kunne blive inspireret af.

I NICE 2.0 er fokus rettet mod hele Danmark, så projektet både henvender sig til virksomheder og organisationer i Syd- og Nordjylland. Formålet med NICE 2,0 er at skabe ny serviceinnovation med national rækkevidde ved at bygge videre på den viden og de erfaringer, der blev skabt i projektets første fase.

I NICE Magasinet kan du læse forskellige artikler om baggrunden for NICE .

 

NICE gennemføres i fire spor

1. NICE Forum og Eksperimenter

NICE FORUM er et fast virksomhedsnetværk med repræsentanter fra hele turismens værdikæde. Her mødes hoteller, attraktioner, restauranter, transport og detailhandel og deler viden, metoder og erfaringer om, hvordan de kan skabe unikke oplevelser.

I NICE eksperimenter gennemføres innovative serviceeksperimenter i samarbejde med de deltagende virksomheder. Desuden samarbejdes der med studerende fra erhvervsakademierne om udvikling af innovative modeller for skabelse af mindeværdige oplevelser.

2. NICE Analyse

NICE projektets analyseaktiviteter, herunder de analyser, der gennemføres i regi af NICE LABS samt relevante kunde-, gæste- og benchmarkanalyser.

3. NICE Uddannelse

NICEs samlede uddannelsesaktiviteter, hvor studerende og undervisere på landets uddannelsesinstitutioner engagerer sig i implementeringen af oplevelsesmanifestet på uddannelsesområdet i forbindelse med virksomhedsnære studier og aktiviteter.

4. NICE Kommunikation

NICE Kommunikation varetager NICE presse, hjemmesiden niceproject.dk samt projektets afsluttende konference NICE LIVE, der skal formidle resultaterne fra hele NICE projektet samt bidrage til at sætte en samlet national dagsorden for serviceinnovation.