NICE Service

Kan en god service påvirke arbejdsmiljøet i den positive retning? Kan man have en erkendelse af, at god service ligger i måden at tingene gøres på? –  mere end i selve udfaldet.