24. april 2014 09:53

Service-projekt inviterer til samarbejde

Det projekt, der skal løfte serviceniveauet i hovedstadsregionen, og siden hen måske også resten af landet, er nu skudt i gang. Et af de første projekter bliver et serviceeksperiment under Eurovision i maj.

NICE er ikke bare engelsk for rart, det er også en forkortelse for New Innovative Customer Experiences, som er navnet på det service-projekt, der skal skabe begejstring for at yde god service over for turister i hovedstadsregionen.

NICE, der vil skabe et kollektivt fokus på serviceoplevelser i særklasse, er nu klar til at invitere aktører fra hoteller, attraktioner, restauranter, transport og detailhandel med i projektet. Det sker ved en række møder i både marts og april, hvor repræsentanter fra de forskellige servicebrancher, der er i direkte kontakt med turister, er inviteret til at deltage.

I maj vil NICE lægge ud med sit første større projekt. Det sker i forbindelse med Eurovision Song Contest i København, hvor man vil udvælge en gruppe blandt de flere hundrede frivillige i forbindelse med eventen og give dem et crash course i, hvad begejstret service er. Det er hensigten, at deltagerne skal gå fra kurset med lyst og inspiration til at give gæsterne en ekstra oplevelse af København som en rar by.

Eksperimentet er bl.a. inspireret af OL i London i 2012, hvor de mange tusinde frivillige i høj grad var medvirkende til ikke bare at gennemføre det kæmpe arrangement, men også løfte oplevelsen for publikum.

”Det handler om at bringe leg ind i arbejdet, skabe begejstring og på den baggrund udvikle servicebegrebet. Vi skal udvikle et serviceniveau, der både matcher vores egen kultur og samtidig favner gæster med andre servicekulturer. Med andre ord skal vi finde på nye måder at give folk en unik serviceoplevelse på. Jeg har store forventninger til, at vi i samspil med forskere og virksomheder kan komme langt,” siger Thomas Meier Lorenzen, projektleder i Wonderful Copenhagen.

Ambition om nationalt projekt

NICE-projektet har fire spor. Et netværksspor, NICE Forum, der samler de involverede virksomheder. Et udviklingsspror, NICE Experiment, der beskæftiger sig med serviceinnovation og afprøvning af nye tiltag. Et vidensspor, NICE Research, der sammen med Roskilde Universitet og Copenhagen Business Academy og en tilkoblet ph.d.-studerende skal forske inden for service-feltet. Endelig et kommunikationsspor, NICE Communication, der formidler viden og aktiviteter.

NICE er et pilotprojekt, der varer frem til april 2015. På længere sigt er det ambitionen at videreføre projektets viden og erfaringer i en bredere national indsats. I første etape handler det om at teste, klarlægge, hvad der virker og til egne ny viden.

Bag NICE-projektet står Horesta, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, Roskilde Universitet, Cphbusiness og Wonderful Copenhagen. Ud over bidrag fra partnerkredsen, er NICE finansieret med midler fra Vækstforum Hovedstaden.