20. juli 2015 08:48

Eksperiment: Folkemødet på Bornholm

NICE gennemførte et sidste eksperiment på Folkemødet på Bornholm, hvor de op mod 100 frivillige får et forløb, der skal løfte deres evner til at skabe serviceoplevelser i særklasse. Der udvikles en intensiv workshop, der kan give de frivillige essensen af resultaterne fra NICE-projektet. Målet er, at de frivillige skaber bedre oplevelser for og med deltagerne på Folkemødet, frem for alene at give information om Folkemødet.

Vil du vide mere, så kontakt NICE-sekretariatet.

Roskilde Universitet har observeret og analyseret eksperimentet. Et sammendrag af analyse og konklusion vil snart være at finde på denne side.