16. april 2018 14:46

Serviceoplevelser i verdensklasse i Region Nordjylland

D. 15. marts lød startskuddet til NICE KICK OFF Forummøde i Nordjylland, hvor 48 virksomheder havde tilmeldt sig for at være med til at skabe serviceoplevelser i verdensklasse i Region Nordjylland.

Jeg søger inspiration til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes end vi plejer, og udvikle vores gæsters oplevelse – på tværs af hele turismeværdikæden”, fortæller Kresten Thomsen fra Aalborg Karneval. ”Vi vil gerne udvikle oplevelsen lige fra gæsterne stiger på bussen om morgenen, til de kommer til hotellet, og når de oplever karnevallet, frem til at de tager hjem igen – hele den 360 graders oplevelse er essentiel for vores succes”.

Udgangspunktet for NICE er netop ønsket om at skabe en nærværende, personlig og mindeværdig oplevelse sammen med gæsterne, fortæller Marianne Kragh, Uddannelseschef hos HORESTA. I netværket NICE Forum mødes virksomheder på tværs af turismens værdikæde og udvikler nye måder at arbejde med serviceinnovation på med inspiration fra nationale og internationale eksperter. Samtidig integreres NICE-tænkningen i serviceuddannelserne, så kommende medarbejdere inden for turisme- og serviceerhvervene er rustet til at skabe unikke gæsteoplevelser.

Se og hør mere fra NICE KICK OFF Forummøde Nordjylland her: