Har du styr på reglerne for tinglysning af skøde til din ejendom?

Har du styr på reglerne for tinglysning af skøde til din ejendom?

Tinglysning er et udtryk for en bestemt offentlig registrering af de rettigheder, der knytter sig til alle typer af fast ejendom. Disse rettigheder kan bl.a. dreje sig om et skøde, et pant eller et servitut, og tinglysning er ofte en betingelse for, at rettighederne til en ejendom er gyldig.

 

F.eks. sikres køberens ejendomsret til et hus ved tinglysning af skødet, når registreringen eller bekendtgørelsen af privatretlige forhold er foretaget online via den Offentlige Tinglysningsportal.

Vær opmærksom på gældende servitutter og deklarationer

Hos Land & Skel hjælper de dig med at finde hoved og hale i de gældende love og krave for tinglysning. De kan ligeledes være behjælpelig med at forstå eller udarbejde deklarationer og servitutter til de områder, du ønsker at tinglyse.

 

Servitutter og deklarationer i tinglysning anvendes typisk til at berette om ejerforhold, gældsposter, eller særlige begrænsninger for brugen af ejendommen.

 

Der kan for eksempel være specifikke krav deklareret for, hvilke ændringer man må foretage på matriklen, og hvad man må gøre ved sin ejendom generelt. Reglerne kan også have indflydelse på bebyggelsesprocenten eller afstand til skel og fredninger, og dette kan påvirke mulighederne for ens byggeprojekt, tilbygninger med mere.

 

Er der tale om ejerlejligheder eller andelsboliger, anvendes servitutter og deklarationer i tinglysningen desuden også til at opstille betingelser for, om  man eksempelvis må have hund, kat eller andre dyr i sin bolig.

 

De servitutter, der gælder for en ejendom, skal som udgangspunkt altid efterleves. Der er imidlertid ikke mange måder at få omstødt eksisterende servitutter, uanset hvor speciel eller gammel, de måtte være.

 

Servitutter registreres normalt på ejendommes skøde, men oplysninger kan også hentes hos kommunen eller Tinglysningsretten.

 

Fagkyndig rådgivning og professionel ekspertise

Som privatperson kan regler og kravene for tinglysning være en ualmindelig svær jungle at navigere i, og det kan i mange tilfælde være nødvendigt at rådføre sig med en professionel landmåler.

 

Hos Land & Skel har de stor erfaring med tinglysning af fast ejendom, og deres team af eksperter står altid klar med alt lige fra information om tinglysningsmuligheder til professionel udfærdigelse af egne deklarationer og servitutter.

 

Når man som kunde har godkendt de endelige tekster, behøver man ikke selv gøre mere; selve anmeldelsen og tinglysningen sørger Land & Skel for. I tilfælde hvor man allerede selv er i besiddelse af de tekster og forskrifter, der skal tinglyses, kan firmaet bistå udarbejdelsen af relevante bilag og sikrer, at registreringen sker i henhold til gældende regler.

 

Med andre ord kan du få lige nøjagtig den hjælp og fleksibilitet, du har brug for, når du begiver dig ud i at skulle tinglyse et skøde eller lignende til din privatejendom.